دانلود عکس های عاشقانه متن دار غمگین ۲۰۱۷

 

دانلود عکس های عاشقانه متن دار غمگین 2017

دانلود عکس های عاشقانه متن دار غمگین ۲۰۱۷

سرد که باشی دلسرد میشوی از ادمها حتی از خودت
سرد که باشی کلافه میشوی از تمام این درد های سرد

دانلود عکس های عاشقانه متن دار غمگین 2017

دانلود عکس های عاشقانه متن دار غمگین ۲۰۱۷

شاد باش، نه یک روز بلکه هزاران سال
بگذار آوازه شاد بودنت چنان در شهر بپیچد که رو سیاه شوند
آنانکه بر سر غمگین کردنت شرط بندی کرده اند

دانلود عکس های عاشقانه متن دار غمگین 2017

دانلود عکس های عاشقانه متن دار غمگین ۲۰۱۷

بهار من مرا بگذار و بگذر
رهایم کن برو دلدار و بگذر
من عادت می کنم اینجا به غمها
مرا پر کن از این اجبار و بگذر

دانلود عکس های عاشقانه متن دار غمگین 2017

دانلود عکس های عاشقانه متن دار غمگین ۲۰۱۷

اولین خنده ز بی دردی بود
آخرین گریه ز بی درمانی

دانلود عکس های عاشقانه متن دار غمگین 2017

دانلود عکس های عاشقانه متن دار غمگین ۲۰۱۷

از همان ابتدا دروغ گفتند . . .
مگر نگفتند که من و تو ، ما میشویم ؟
پس چرا حالا من اینقدر تنهاست . . .
از کی تو اینقدر سنگدل شد ؟
اصلا این ” او ” را که بازی داد ؟
که آمد و تو را با خود برد و شدید ما ،
می بینی…؟
قصه ی عشقمان . . .
فاتحه ی دستور زبان را خوانده است . . .

دانلود عکس های عاشقانه متن دار غمگین 2017

دانلود عکس های عاشقانه متن دار غمگین ۲۰۱۷

چه ساده قلبمان را دو دستی چسبیده ایم… که مبادا کسی آنرا بدزدد و عاشقمان کند

غافل از اینکه برای عاشق کردنمان ، عقلمان را مید‌زدند

و بعد ما میمانیم و “قلبی” که اندیشیدن بلد نیست!

 

دانلود عکس های عاشقانه متن دار غمگین 2017

دانلود عکس های عاشقانه متن دار غمگین ۲۰۱۷

خاطرات مثل یه تیغ کند می مونه…که رو رگت میکشی
نمیبره ، اما تا می تونه زخم میکنه

دانلود عکس های عاشقانه متن دار غمگین 2017

دانلود عکس های عاشقانه متن دار غمگین ۲۰۱۷

من ماندم و حلقه طنابی در مشت
با رفتن تو به زندگی کردم پشت
بگذار فردا برسد می شنوی
دیروز غروب ، عاشقی خود را کشت

 

دانلود عکس های عاشقانه متن دار غمگین 2017

دانلود عکس های عاشقانه متن دار غمگین ۲۰۱۷