مدل های جدید تزیین سفره هفت سین۹۶

 

 

بالاخره یه نوروز جدید تو راهه
و هرکی تو فکـر هفت سین خودشه
بعضیا هفت سینشون “سنجد
“و “سیر” و “سماق” و
“سرکه” و “سیب” و “سبزه”
و “سوسن“ه

مدل های جدید تزیین سفره هفت سین 96

 

بعضیا هفت سینشون
“سکه “و “سانتافه “و “سفر خارج “و
“سونا “و “سگ جیبی”
و “ساختمون آنچنانی
” و “سرمایه ها“شونه.

مدل های جدید تزیین سفره هفت سین 96

بعضی ها هفت سینشون
“ساختمون نصفه کاره”
و “سقفایی که چکه می کنه“
و “سکه های پول خورد واسه
خرید نون” و “سبد های خالی” و
“سیاهی دود هیزم” و
“سرمای تنشون” و “سیلی
سرخ صورتشون“ه

مدل های جدید تزیین سفره هفت سین 96

بعضی ها فقط یه سین
تو زندگی شون دارن نمی خوان
ازش دل بکنن”سکـون“
بعضی ها نگاهشون رو دوخته ن
به دور دست ها و سین “ســراب”
که هر چی جلو میرن بهش نمی رسن.
بعضیا درگیر سین “سرکوبـــــ”
شدن تا دو روز بیشتر “سلطنتــــــ“کنن.
اما در مقابلشون

مدل های جدید تزیین سفره هفت سین 96

بعضیا “سکوتـــــــ” می کنن
و بعضی ها “ستیــز“
بعضی ها “سیاهـن” بعضی ها
“سفیـد“.بعضیا “سـبز“ن و بعضیا “سـرخ“

مدل های جدید تزیین سفره هفت سین 96

بعضی ها یه سین پرو پیمون
“سلامتی“دارن و نمی بیننش…
بعضیا در به در “سکه“هاشون
رو “سربه نیست “می کنن تا
سین”سلامتی“رو “سر“شون باشه.

مدل های جدید تزیین سفره هفت سین 96

بعضیا ، از سین های دنیا فقط
یه “سر پناه ” می خوان بعضیا
فقط یه “سر پرست“
بعضی ها همه عمرشون تو
سین”سجود“ن بعضیا تو سین”سلوک“
و بعضیا “سگ دو “میزنن
واسه یه لقمه نون!

مدل های جدید تزیین سفره هفت سین 96

بعضیا مثل “سرو” می مونن
و بعضیا مثل “سایه“
بعضیا “سرمست” دنیان و بعضی ها
“سرسام “می گیرن از اینهمه “سردرگمی” هاش.

مدل های جدید تزیین سفره هفت سین 96

بعضی ها رو میشناسم که هفت
“سین” زندگیشون رو با “صاد “می چینن:
صفا و صداقت و صمیمیت
و صبر و صلح و صلابت و صواب …
هفت(سين) شما ماندگار

مدل های جدید تزیین سفره هفت سین 96

مدل های جدید تزیین سفره هفت سین ۹۶