زندگینامه احمد مهرانفر و همسرش+دانلود عکس های احمد مهرانفر

در این مطلب از وبسایت دانلود عکس جدید از آلبوم عکس مطلبی در زمینه ی زندگینامه احمد مهرانفر و همسرش+دانلود عکسهای احمد مهرانفر مطرح شده است , همینطور برای مشاهده مقاله ها بیشتر در بیوگرافی از وب سایت دانلود عکس بازیگران مقاله ها بیشتری را مشاهده فرمائید .

دانلود والپیپر جدید احمد مهرانفر

                                               دانلود والپیپر جدید احمد مهرانفر

زندگینامه احمد مهرانفر

احمد مهرانفر هنرپیشه سینما و تلویزیون متولد ۱۰ خرداد ماه۱۳۵۴ است و ۴۲ سال سن دارااست و متولد کاشان است و اصالتا اهل همانجاست .آغاز بازیگری  مهرانفر کار هنری را از سال ۱۳۷۹ با بازی در فیلم نان , عشق و موتور ۱۰۰۰ شروع کرد .

تحصیلات مهرانفر

او دارنده لیسانس بازیگری و فوق لیسانسکارگردانی از دانش گاه هنر های زیبا هست .

احمد مهران فر با بازی در سریال پایتخت در نقش ارسطو عاملتوانست به خیر و خوبی دیده شود و محبوبیت خویش رامدیون این سریال است .

ازدواج و همسرش

احمد مهرانفر تا کنون ازدواج نکرده است و مجرد است


گفتگو و مصاحبه با احمد مهران فر


    تلقی شخصی من در سال‌هایی که پشت صحنه سریال‌ها به ویژه «پایتخت» شما را می‌دیدم اینگونه بود که چندان علاقه‌ای به دیده شدن و جلب توجه ندارید، حتی کمتر مصاحبه می‌کنید. چطور احمد مهرانفر با این ویژگی‌ها سراغ بازیگری آمد و نقش‌هایی مثل ارسطو، پنجعلی یا دایی اسدلی را بازی کرد که زمین تا آسمان با او فرق می‌کنند؟

خیلی از آدم‌ها از نوجوانی به بازیگری عشق پیدا میکنند . ازابتدا چیزی موجود است , نظیر تابلویی که روی دیوار نصب شده و دوستش دارید ولی زمانی وارد آن تابلو میشویدمیبینید چقدر جزئیات داراست و کلیه چیز آن را نمی‌توانید کشف نمائید . بازیگری نیز همینطوری است . اینجانب ازابتدا به بازیگری علاقه شدم و هرچه بیشتر وارد آن شدم ,حس کردم دنیای بزرگی است که هرگز تمامی‌ ندارد و بهپایان نمی رسد .

یک دسته بازیگوشی در بازیگری است که دوستش دارم .اینجانب شایسته ترین لحظات زندگی‌ام را روی صحنه و جلوی دوربین داشته‌ام . لحظاتی که به حقیقت از خودم و تمامیچیز جدا میشوم . یک جاهایی حقیقتا خنده‌ام میگیرد .اینجانب در زندگی حقیقی و واقعی شاد نیستم ولی در شاهگوش یا این که پایتخت یک جاهایی حقیقتا خنده‌اممی گیرد و نمی‌توانم خودم را کنترل کنم . درصورتی که که درزندگی حقیقی چندان چیز خنده‌داری نمی بینم . سریال‌هایبه عنوان مثال طنزی که آدم‌ها خیلی جاها به آن ها می خندند من را نمی‌خنداند
پس در بازیگری تماما از خودتان فاصله میگیرید و ویژگی‌هایی از آنِ شما میشوند که خودتان را با آن هانمی‌شناسید؟

آری . بیشتر قرار دریافت کردن در یک شرایط و صورتبه چنگ آوردن یک لحظه حقیقی وواقعی من را به خنده می‌اندازد . این که هیچ چیزی نیست و شما ساده و تمیز در یک شرایط قرار می گیری , آن را معاش می کنی و فارغ ازآنکه به چیز دیگری‌ تاءمل کنی خنده‌ات میگیرد . اینجانبخودم خیلی وقت‌ها به آدم‌ها حسادت می کنم , آنهایی که خیلی راحت میخندند . زیرا اینجانب خودم اینطوری نیستم .البته گهگاه جلوی دوربین که رفته‌ام گرچه خودم نمی‌خواستمالبته خنده‌دار به حیث می‌رسیدم .
کودکی و بازیگوشی را که در بازیگری می‌باشد به طور ناخودآگاه دوست دارم . حال دیگر به جایی رسیده‌ام که فکرمی‌کنم

به غیر از بازیگری فعالیت دیگری نمی‌توانم بکنم و به هیچ عنوان دوست ندارم کاردیگری انجام بدهم . حقیقتا فعالیتدیگری از دست اینجانب برنمی‌آید و توانایی‌اش را ندارم .

اینجانب وارد بازیگری شدم , جلو آمدم , درسش را خواندم
تمرین کردم و جلوتر می آیم ولی کماکان چیزی که من‌راجذب نماید موجود است
آن کودکی و بازیگوشی… این که می توانم با کارم آدم‌ها راجدا از این که مشغول کنم , به تفکر فرو ببرم , برایمحساس است . خیلی بدین این مسئله فکرمی کنم کهزمانی نقشی بازی می کنم حرفی نیز برای اعلام کردن داشته باشم . وصال به مرحله‌ای که آدم‌ها نگاهت می نمایند و اینجامی‌توانی حرف‌های خودت را نیز بزنی , به شکلی کودکانه یا این که مانیفست‌وار .

این‌ها جذابیت‌های بازیگری است . ضمن این که آدم در بازیگری به یک خودشناسی میرسد . یک دسته کشف خویشو درونیات خویش . برخی وقت‌ها که به طور ناخودآگاهفعالیت می کنی , لحظاتی کشف می شود که تورا به‌اینتاءمل فرو میبرد که چرا؟ اینجانب در بازیگری این خودشناسی را دوست دارم . به روانشناسی نیز عشق متعددی دارم . این که وقت‌هایی ناخودآگاه مشغول موقعیتی میشوم و همیشهروی مساله‌ روانشناسی فکر میکنم , خیلی برایم دیدنی وجالب است .
برای همین علی‌رغم شغل های طنزی که داشته‌ام , دوست داشتم شغل های جدی نیز انجام بدهم . زیرا فکرمیکنمدر‌این زمینه‌ها نیز حرفی برای بیان کردن دارم . زیرا درینامور می گردد حرف‌های جدی‌تر زد و دوست دارم درین مدلتجربه بازیگری نیز خودم را محک بزنم . جدا از این مسائل درمیدان بازیگری یک موضوع شهرتی هم موجود هست کهبشر را قلقلک میدهد . خویش اینجانب تقارن زمانی پر اسم و رسم شدن را دوست داشتم ولی اکنون دیگر این داستان برایم چندان اهمیت ندارد و چه بسا هنگامی میبینممنرا میشناسند اندوهگین نیز میشوم .

ولی خوشبختانه خلق و خوی مردمان خیلی عالی است و انگار یکی‌از فامیل‌هایشان را که خیلی وقت است اورا ندیده‌اند, میبینند . مردمان مدام خیلی خوش انرژی میباشند . گرچه دیده‌ام در برخورد با بعضی اشخاص تکه پرانی مینمایند و رفتارهای نادرستی انجام میدهند . البته تمامی زمانی من رامیبینند شادمان می گردند . این نیز یکی‌از پیامدهای بازیگری است که خیلی آن را دوست ندارم . نمی‌گویم بی علاقه‌ام , البته خیلی عشق و علاقه ندارم .

 والپیپر جدید احمد مهرانفر

                                               والپیپر جدید احمد مهرانفر

بالاخره مرحله‌ای است که شما آن را پشت رمز گذاشتید .

 آری , چیزی که اینجانب در بازیگری خیلی دوست دارم این است که مخاطب من‌را کمتر ببیند یعنی خود من را نبیند .ممکن است برای همین است که مدام از گفتگو با گریمدوری می کنم . دوست دارم تماشاگر آن شخصیت را ببیند ,ارسطو را ببیند . هنگامی اینجانب بیرون از زبان ارسطو با گریم وی با شما سخن بزنم , باورپذیری تماشاگری که منرادر تلویزیون ببیند مبتلا خدشه می گردد . دوست دارم در دنیای بازیگری که اکنون برای خودم ساختم ,
نقش‌های متفاوتی بازی کنم . تمامی بازیگران چنین چیزی را دوست دارا هستند ولی این که چقدر غالب باشند , کلیدیاست . این قضیه به‌این نیاز داراست که زمان و بخت نیزبرای هنرپیشه آماده شود . در هر مورد گرفتاری بازیگری کهاکنون در اینجانب موجود است این است که نقش‌های متفاوتی بازی کنم و تماشاگر مرا در آن آدم‌ها بپذیرد و حقیقتاتامل نماید که چنین آدمی‌ موجود است . ارسطو را بپذیرد ومرا نبیند , در رابطه نقش‌های دیگر نیز همچنین
حقیقتا همچنین است . درقسمت ۴ و ۵ «شاهگوش» با خودم گفتم انگار به کل فراموش کردم احمد مهران‌فر نقششخصی به اسم ارسطو را نیز بازی نموده است . هر بار کهفعالیت تازه‌ای از شما می بینم نقش گذشته و خویش
هر بار که فعالیت تازه‌ای از شما می بینم نقش قبل وخویش شمارا فراموش میکنم . چه بسا نقش کوتاهتان در فیلم سینمایی «دربند» .

وقتی که در خیابان من‌را ارسطو یا این که خنجری صدا می‌زدند , غمگین می‌شدم ولی سپس که تامل کردم دیدم این رخداد عالی است این‌که من را نبینند و آنقدر آن بشر رااعتقادوباور کرده باشند که چه بسا هنگامی خویش تو‌را می بینند ارسطو صدایت نمایند , چه بسا نام و بستگان تو‌راندانند . چنین اتفاقی خیلی کم پیش میاید . اکثرا بازیگران را با نام و قوم و قبیله خودشان صدا می‌زنند , البته بعضاوقت‌ها برای بعضا آدم‌ها این حادثه می‌ افتد .

ولی مدام به هنر خودشان برنمی‌گردد و ناشی از قوانینی است که فیلمنامه برای آن‌ها مهیا نموده است و مجموعه ایجاد و کارگردانی با هم کمک کرده‌اند تا این رخداد بیفتد . اینجانبحال دنبال این هستم که بستری آماده شود تا اینجانبمجدد نقش‌های دیگری را رفتار کنم و تماشاگر گشوده نیزمن را نبیند و آن شخصیت‌ها را ببیند . این برای اینجانبخیلی دیدنی است .

فکرمی‌کنم رسیدن به‌این انگیزه قدری مشقت بار و نیازمندگذشتن از پیشنهادهای بخش اعظمی خواهد بود .

 در هرصورت این گونه زمینه خیلی برایم ارجحیتدارااست که نقش‌های بعدی‌ام در چه ژانری باشد همیشهکمدی نباشد و از نقش‌هایی که بازی کرده‌ام فاصله داشته باشد. اینجانب در «درباره الی» و شغل های آقای کاهانی تجربیات جدیدی داشته‌ام البته دلم میخواهم در هر دو مسئله کارداشته باشم .

در ارسطویی که سال ها با وی معاش کرده‌اید , حرفی که مدنظر شما است و اعتقاد و باور دارید نقش‌ها بایستی حرفی برای اعلام کردن داشته باشند , چقدر وجود دارد؟

خیلی‌ها به اینجانب می گویند ما شبیه ارسطو را دیده‌ایم و خیلی‌های دیگر را یاد خودشان می‌اندازد این که در صورتیدر‌این لحظه بودند چه می‌کردند و چه اتفاقی می‌افتاد . کدام عادت ارسطو را در خودشان و خیلی‌های دیگر میبینند و این‌کهعاداتشان عالی است یا این که بد .

یعنی ضعف و قوت‌هایشان را در آیینه این شخصیت میبینند وبعد از آن تلنگری به آن‌ها زده می‌شود؟

 آری , دوست دارم شخصیت باورپذیر و رئال باشد واشخاص را یاد خودشان بیندازد که آن ها از خودشان بپرسند آیا تصمیمشان در حالت شبیه صحیح بوده یا این که خیر .فعالیت خوبی انجام داده‌اند یا این که خیر . این مدلصاحب تجربه می گردند و به نتیجه‌گیری می‌رسند . به حیثاینجانب زمانی یک اثر آنقدر توانا باشد که تماشاچی را به به عبارتی میزان آدم‌های سرگرم فعالیت , دارای آن تجربهنماید و به گونه‌ای باشد که انگار همان رخداد برای خودشاننیز افتاده , کافی است .
نیازی نیست حتما صحبت گنده‌ای بزنیم بلکه همین نتیجه‌گیری مخاطب کافی خواهد بود . این یک مدلکاتارسیس است . در صورتی چند چراها و چگونگی‌ها برای تماشاگر به‌وجود بیاید ما برده‌ایم و این جدا از بخش سرگرمی‌ است .

دقیقا می‌خواستم به همین مسئله اشاره کنم . حین گپ وبیان کرد با بخش اعظمی از بازیگران , از آنان در رابطهارزش‌گذاری به خانواده , اعتنا به محیط زیست و دیگر مفاهیمی‌ که در سریال‌ها مورد اعتنا قرار گرفته‌اند و می گردددرباره‌شان سخن زد , سوال می کنم . ولی اکثرا میگویندتمامی اینها صحیح ولی به هیچ عنوان قرار نیست از سریال‌ها پیامی‌ بگیریم بلکه صرفا مشغول کردن مردماناهمیت دارااست .

 کلا دو وضعیت دارااست . در هر فعالیت هنری و فرهنگی که انجام می گردد یا این که نصیب سرگرم‌کننده مورد اعتنااست و یا این که قرار است سوال برانگیز باشد .

یعنی نمی توان این دو را کنار هم داشت؟

 اینجانب میپندارم در سریالی نظیر پایتخت چنین اتفاقی افتاده است .

یعنی شما این زمینه را قبول دارید که می بایست این دو در کنار نیز باشند؟ حرف‌هایتان که‌این را نشان می دهد .

آری دقیقا . به حیث اینجانب خیلی حادثه خوبی است که نیز مخاطب درگیر شود و نیز طوری به سوال‌ها , چراها و چگونگی‌هایی که مجموعه آفریننده مدنظر دارا‌هستند , رسد. به نظرم در‌این‌حالت‌ اثر قابل احترامی‌ ساخت شده‌است .

ایده‌آل شما چیست؟ این که روی مساله اجتماعی دستگذارده شود یا این که مساله شخصی .

 اینجانب خودم مساله اجتماعی را ترجیح می ‌دهم وفکرمی‌کنم بد نیست در دل این قضایا به مساله شخصی نیزپرداخته شود که میتواند دربرگیرنده اخلاقیات , درونیات ,سوال‌هایی که آدم‌ها در ذهنشان دارا هستند و یا این که در رابطه هر چیز دیگری باشد .

عکس جدید احمد مهرانفر

                                                  عکس جدید احمد مهرانفر

فکر‌می‌کنید‌ چقدر این عالم بینی و نگاه عمیق در دیگر بازیگران سینما و تلویزیون ما وجود دارد؟
خیلی‌هایشان دارا هستند . علی الخصوص آنهایی که تحصیل‌کرده می باشند و تجربه متعددی دارا‌هستند . مطمئنا خواهی نخواهی در مسیری که گام می‌زنند به‌این می‌رسند .یکی چیزهایی که خیلی تاثیرگذار است بازی زنده است .بازیگرانی که نمایش زنده فعالیت می نمایند معمولا دو ماهی با یک شخصیت سرگرم میباشند , از کشف آن گرفته تا اجرایش . به همین علت وارد جزئیات و ویژگی‌های آن شخصیت میشوند . نمایشنامه‌های فرنگی که در بازی زندهفعالیت میگردند ,

شخصیت‌پردازی‌های دقیقی دارا‌هستند و لایه لایه و یکسریبعدی میباشند . بایستی این لایه‌ها کشف و خارج کشیده شوند . هنرپیشه با فیزیک و روان آن شخصیت بحراندارااست و اینطور تربیت می شود که به هر نقشی ورای آنچهمیباشد اندیشه و آن را نگاه نماید . در بازی زنده نوعی خودشناسی و مراقبه‌ای موجود است که در فضای کوچک تمرین نمایش و در آن تاریکی‌ها و زیر نور و روشنایی کمصحنه کشف میشود . بازیگران بازی زنده که درین مدرسهتربیت شده‌اند , با این مسئله آشنا می باشند و دغدغه‌شان است .

فکر‌میکنید چقدر بازیگری سبب پرورش فردی شما شده است؟ همین خودشناسی‌ها و خلوت‌ها چقدر پیشرفت شمارادر‌پی داشته است؟

 خودم فکرمی کنم خیلی تاثیرگذار بوده است . بازیگریسبب ساز شده اینجانب با هر آدمی که مواجه میشوم , نیزدر ظاهر و نیز به باطن وی اعتنا کنم نیز به حرف‌هایی کهمیزند . مثلا تکیه‌کلام‌هایی که در نقش‌هایم استفاده می کنمبرای اینجانب نیستند بلکه با خیلی از آن‌ها در رابطه با آدم‌ها مواجه می شوم . همواره که حرف‌های آدم‌ها را می‌شنوممیتوانم حدس بزنم چقدر از این حرف‌ها وابسته به خویشوی است و کدام حرف‌هایش را از فضای دیگری وام گرفته
این مسئله منجر شده آدم‌ها را بیشتر بشناسم .

خیلی وقت‌ها که در موقعیتی قرار می گیرم پیش از این کهواکنشی نشان بدهم خودم را از بالا می بینم و به رفتارمفکرمی کنم . همین منجر یک بی ذهنی میشود , به دلیل آنکه اینجانب کاملا سرگرم موقعیتی که در آن هستم نمی شوم , بلکه از بالا آن را نگاه میکنم و خیلی سرگرم احساساتنمیشوم .

اینگونه که شما در عده خلق و خوی می کنید بیشتر به نویسنده‌ها میمانید تا بازیگرها که خود نمایی قسمتی ازکارشان است .

 اتفاقا اینجانب به نوشتن خیلی عشق و علاقه دارم و هر وقت فرصتی داشته باشم می‌نویسم . هنگامی می دانم تا دو سه ماه سرکاری نمیروم , مطالعه را آغاز میکنم و در کنارش می‌نویسم . بعضی‌ها میباشند که می توانند خیلی عالیماجراها را تعریف نمایند , بعضی نیز برعکس , خوب ترمیتوانند بنویسند . اینجانب نیز از گونه دوم هستم و نوشتنمخوبتر از تعریف کردنم میباشد . بازیگری منجر شده اینجانبسکوت کنم . احتمال دارد درصورتی که این حرفه را نخوانده بودم و در آن کار نمی‌کردم , اینقدر سکوت نداشتم .

منظورتان این است که قبلی از دانش گاه و ورود به فنبازیگری شخصیت متفاوتی داشتید؟

دقیقا . اینجانب خیلی انسان شرو شوری بودم , نه این کهبخواهم کسی را اذیت کنم ولی خیلی اهل بگو و بخند بودم و آدم‌ها را درگیر می کردم . ولی سپس به‌تدریج استارت به فرو رفتن در خودم کردم . ممکن است نیز این مورد عالینباشد البته به طور کامل ناخودآگاه این اتفاق افتاد .

شما نیز تقویتش کردید و عملکرد نکردید جلوی این تغییر و تحول دور و اطراف را بگیرید .

آری . اینجانب این را فهمیده‌ام که آدم بایستیحس‌هایش را رها نماید و نباید جلویشان را بگیرد .در‌صورتی‌که بشر جایی گریه‌‌اش میگیرد می بایست بگرید .زیرا این‌ها رمانتیک است که می بایست تجربه‌شان کرد .مخصوصا به عنوان هنرپیشه . از طرف دیگر در صورتی‌کهاین احساسات سرکوب شوند , تبدیل به عقده میشوند . برای همین اینجانب کارایی می کنم مدام راحت باشم . اینطورنیست که از خودم بپرسم چرا اینجانب اینقدر ساکتم یا این که بداخلاقم . میگویم عیب ندارد . در‌صورتی‌که از اینموقعیت لذت می برم بگذار همچنین باشم .

نکته جالبی است . اتفاقا دقیقا عکس آن چیزی است که دربیشتر آدم‌ها می بینیم . همه عادت کرده‌ایم از بازیگران نیزخوب تر نقش بازی کنیم و به آنچه نیستیم وانمود کنیم البتهشغل شما بازیگری است و در معاش فردی راه و روشدیگری دارید و کارایی می کنید به آنها در زندگی‌تان اهمیت بدهید .

آری ولی جلوی دوربین و روی صحنه نمی‌دانم چه اتفاقیمی‌ افتد که انرژی‌ام چندبرابر میشود . بعضی از اینجانبمیپرسند چطور اینقدر جلوی دوربین راحت هستی؟
اتفاقا یادم میاید در نمایشی به کارگردانی رحیم نوروزی بازی می‌کردید و در صحنه نیز صرفا بودید و براق ظاهر شدید .

آری نام آن فعالیت شما خانمی با یک مانتو آبی رنگندیدین بود و اینجانب آنجا چندین نقش بازی میکردم .خودم نیز نمی‌دانم چه اتفاقی میفتد که اینگونه میگردد . در رابطه بازی زنده حتی‌د‌ر تمرینات نیز اینطور نیستم البته روز اجرا که میرسد و روی صحنه که میروم انسان دیگری می شوم .

دانلود عکس های جدید احمد مهرانفر

عکس های از جدید احمد مهرانفر

                                    عکس های از جدید احمد مهرانفر

مدل عکس های از جدید احمد مهرانفر

                                     مدل عکس های از جدید احمد مهرانفر

گالری عکس های جدید احمد مهرانفر

                                      گالری عکس های جدید احمد مهرانفر

گالری عکس جدید احمد مهرانفر

                                        گالری عکس جدید احمد مهرانفر

عکس های بازیگران ایرانی

                                                            عکس های بازیگران ایرانی

جدیدترین عکس احمد مهرانفر

                                                 جدیدترین عکس احمد مهرانفر

جدیدترین عکس مهرانفر

                                                   جدیدترین عکس مهرانفر

دانلود عکس های شخصی احمد مهرانفر

                                  دانلود عکس های شخصی احمد مهرانفر

دانلود عکس های احمد مهرانفر

                                        دانلود عکس های احمد مهرانفر

دانلود عکس های مهرانفر

                                               دانلود عکس های مهرانفر

تصاویر جدید احمد مهرانفر

                                                تصاویر جدید احمد مهرانفر

تصاویر احمد مهرانفر

                                                    تصاویر احمد مهرانفر

عکسهای جدید احمد مهرانفر

                                             عکسهای جدید احمد مهرانفر

عکس های جدید احمد مهرانفر

                                              عکس های جدید احمد مهرانفر

تک عکس های جدید احمد مهرانفر

                                           تک عکس های جدید احمد مهرانفر