عکسهای الهام حمیدی همراه با زندگینامه +گفت و گو

در این مطلب از وبسایت دانلود عکس جدید از آلبوم عکس مطلبی در زمینه ی عکسهای الهام حمیدی همراه با زندگینامه +گفت و گو مطرح شده است , همینطور برای مشاهده مقاله ها بیشتر در بیوگرافی از وب سایت دانلود عکس بازیگران مقاله ها بیشتری را مشاهده فرمائید .

الهام حمیدی

خانم حمیدی :هنرپیشه زن سینما و تلویزیون متولد هشت آذر  ۵۶در تهران به دنیا آمد و در  حال چهل سال سن  دارد .

تحصیلات خانم الهام حمیدی   دارنده لیسانس حسابداری از دانش گاهآزاد رودهن میباشد .

آغازکار  بازیگری : او کار هنری خویش را از سال ۱۳۸۰ با بازی در فیلم جهان ساخته منوچهر مصیری آغاز نمود .

الهام حمیدی در سال ۸۴ برای بازی در فیلم سینمایی خیلیبه دور خیلی نزدیک , پیروز به کسب تندیس زرین شایسته ترین هنرپیشه نقش مکمل زن , از جشن خانه سینما شد .او در سال ۸۲ با حضور در سریال مسافری از هند شناخته شد

ماجرای ازدواج و همسرش

الهام حمیدی در سن خیلی کم  یک بار ازدواج نموده است البتهاین ازدواج سبب به طلاق و جدایی نمود . البته او در برنامه دورهمی بیان کرد  تا به امروز ازدواج نکرده  و مجرد است .

او در زمینه ی پاسخش درباره‌ی ازدواج بیان کرد اینجانبدر یک لحظه تفکر کردم می بایست این جواب را بدهم وممکن است خیلی خوب نباشد روی آنتن جزئیات ازدواج وزندگی فردی ام را بیان‌کنم .

عکس شوهر الهام حمیدی

گفت و گو با الهام حمیدی

رخ شما کاراکتر ویژه‌ای و مخصوصی دارد که  این مورد آیا دست‌و پایتان را در قبول و ایفای نقش‌های گوناگون نبسته است؟

خیر . اینجانب نقش خاکستری نیز بازی کردم و تماشاچی آن را پذیرفته است .اولا احتمال دارد منفی بوده و با بازی اینجانب تبدیل شده به یک نقش خاکستری . نقش دختر شر وشور را نیز بازی کرده‌ام . البته این بستگی بدین داردکه آن نقش را چطور برای خودت رشد بدهی و بازی کنی .احتمال دارد نیز به‌ خاطر همین تا به هم اکنون به اینجانب نقش منفی سفارش نشده است , ولی خودم نیز دوست ندارم, اما تا حال نقش‌هایی متعدد را در عین مثبت بودن بازی کرده‌ام و چهره‌ام نوع نگاه را نشان داده است  . فکرش را نیز که می کنم تا به حال حاضر کارگردانی سفارش نقش منفی به اینجانبنداده است , صد در صد به‌خاطر مدل چهره‌ام بوده است . ولیممکن است بشود با گریم , بازی و اجرای نقش در فیلمنامه نقش را درآورد البته مردم نمی‌پذیرند .

آیا نقش خاصی است که همیشه منتظر پیشنهادش باشید؟

خیر نقش خاصی را مدنظر ندارم , ولی هیچگاه  به نقش منفی علاقه نداشتم . هر چقدر نیز اقتدار و بضاعت و توانبازیگری داشته باشم اما صورت و جور نگاهم این را نشان نمی دهد, تماشاچی پس می زند . تماشاچی حال حاضر ازاینجانب توقع ندارد که نقش یک جانی یا این که خلاف‌کار را بازی کنم . زیرا مدام در نقش‌هایم مثبت بودم . ولی می توانمخاکستری باشم .

رو کار سینمایی داشتم که جدید به کانال خانگی آمده بطور کامل فعالیت گوناگون و خاکستری بود . این نقش‌ها جای کار هست که ولی در عین‌حال مختلف است . ولینقش‌های منفی را دوست نداشتم تجربه کنم . شرایط فعلی به مرحله‌ای رسیده‌ام که آنقدر شغل های گوناگون بازی کرده‌ام کهمنتظر یک اتفاقم . معطل یک فیلمنامه خاص و ویژه. خداوندرا شکر کارهایی که تا به‌حال بازی کرده‌ام دیده‌شده است .

به همین بهانه نیز میباشد که در تعیین فیلمنامه و کار خیلیدر گیر شک و تردید می شوم . البته متاسفانه آنقدر فیلمنامه‌های ما ضعیف می باشند که مجبوری ازبین بد و بدتر یکی را تعیین کنی . دیگر به‌ندرت پیش می آیدکه فیلمنامه‌ای میخکوبت نماید . مدام این گرفتاری برای کلیهما بازیگران است که چه چیزی تعیین کرده و فعالیت کنیم .

خطر شغلی ما این است که در‌صورتی‌که بسیار بیکار بمانی ازخاطره می‌روی . برای روحیه خودمان و بقای شغلی‌مان که بیکاری نابودش میکند مجبوریم گزینه‌ای را تعیین کنیم . از طرفی نیز نمی شود اظهار‌کرد فیلمنامه خوب پیدا نمیشود ,می بایست دانست که انگشت‌شمار است و آیا آنقدر بختداریم که از در میان این‌همه هنرپیشه قسمت ما بشود یا این که خیر . این خودش اقبال بزرگی‌می‌خواهد!

الهام حمیدی 96

فیلمنامه‌های پیشنهادی را چه گونه تعیین می‌کنید؟

کارایی کرده‌ام انتخاب‌هایم طوری باشد که درمقابل مردم روسپید باشم و تا به حال  این حادثه نیز افتاده است . درکانال یک سیما در ارزیابی‌ای که در برنامه سین مثل سریال شده بود مردمان خیلی لطف داشتند و من‌را به‌‌‌عنوان هنرپیشهنخستین زن درین ده سال , یعنی ده سال ۸۰ – ۹۰ , تعیینکردند . این برای یک هنرپیشه دوچندان افتخار آفرین است کهاز سوی مردم پذیرفته شود .خستگی از بدن انسان در میاید , ولی تعیین را برایهنرپیشه مشقت بار میکند . این رأی‌های مردمی هنرپیشه را در تعیین نقش و فیلمنامه وسواسی می کند . ولی در شرایطی‌که مردمان ضعفی در فعالیت ما بازیگران می بینندمی بایست درک‌مان نمایند , زیرا در هرصورت ما هنرپیشه هستیم و می بایست کار کنیم .

کارنامه خودتان را تا روز جاری چه‌طور می‌بینید؟

تنها میدانم تا به اکنون کاری نکرده‌ام که به‌خاطر آن فعالیتبخواهم خودم را مواخذه کنم . نمی‌توانم بیان کنم کارهایم درتراز خوب بوده البته عالی بوده است . یعنی در‌صورتی‌کهسریال بوده تماشاچی ۹۰درصد داشته , از زیر تیغ, مسافری از هند گرفته تا یوسف پیامبر , مختارنامه , شوق پرواز و… یا این که سینمایی‌هایم سینمایی‌هایی نبوده که تجربه بدی بوده باشد .

مهیا بعداز خیلی بدور خیلی نزدیک خیلی تاثیرگذار بود .کسی را ندیدم که‌این فیلم را ندیده باشد . کارنامه اینجانب درمرحله عالی بوده است . روندی را که پیش گرفتم به به عبارتیشکل می بایست جلو بروم . این که تا کی بتوانم این راه و روش را داشته باشم و در انتخاب‌ها اثبات گام باشم نمی‌دانم تا کی ادامه دارد ولی تلاش کردم که کارهای نیک انجام دهم .

در تاریخ بازیگری‌تان پیش آمده با هنرپیشه مقابل‌تان ایرادداشته باشید و نخواهید بازی کنید؟

احتمال دارد اتفاق افتاده باشد که صد در صد راضی نبودم ,ولی پیش نیامده که هنرپیشه مقابلم کسی باشد که به هیچ عنوان نتوانم بازی کنم . فکرمی‌کنم هنرپیشه پیش‌رو با انسانبده و بستان خاصی دارااست که مانند بازی پینگ‌پنگ است .درصورتی که بازیکن ( هنرپیشه ) مقابلت توپ را عالی بزند توعالی می توانی پاسخ بدهی اما در شرایطی که طرف مقابلتوپ را بد بیندازد می بایست خیلی حرفه ای باشی تا بتوانی توپ را صحیح بزنی که بتوانی به انگیزه بزنی .
خیلی با اهمیت است افرادی که با هم فعالیت می‌نمایندارتباط خیر با هم داشته باشند . تاکنون با همگی افرادی کهفعالیت کردم توانستم رابطه برقرار کنم و آن احساس را رد و بدل کنم . گهگاه آن احساس با یک‌نفر قوی‌تر است و بازیخوبتر می شود , طوری که زندگی در آن جریان پیدا مینماید .خیلی وقت‌ها نیز نه!

خاطره خاصی می‌باشد که تاثیر متعددی روی شما گذاردهباشد؟

آخرین خاطره‌ای که دارم , از پایانی کاری است که پخش شد .سریالشوق پرواز در بخش انتها که شهید شدن شهید بابایی بود خیلی برای اینجانب خاطره‌انگیز بود . آنقدر زیر تاثیر این سکانس قرار گرفته‌بودم که یک هفته بیمار شدم و هر وقت یادآن صحنه شهید شدن می افتم بی‌اختیار گریه‌ام می گیرد .همگی غمگین بودند . گهگاه به‌این فکرمیکنم ما که هنرپیشهاین سریال بودیم چنین حالی برایمان پیش ‌آمد , چه رسد بههر کس حقیقتا این مسیر را زندگی کرده بود . ما تحت عنوانهنرپیشه احتمالا هیچ‌گاه نتوانیم در زندگی واقعی‌مان این لحظات را تحمل کنیم .

بازیگر ایرانی الهام حمیدی

به سطح سوم نرسیدم

هنوز به روزگار سوم بازیگری ام نرسیدم . در عصر نخستینبازیگری به خاطر این که می خواستم حضورم را ثبت کنم ,همت می‌کردم تجربه کسب کنم و در فیلم های تلویزیونی ,سریال و سینما و در هر ژانری بازی کنم , ولی خوشبختانه از به عبارتی ابتدا نقش های دارای اهمیت به اینجانب توصیه شد .بعداز سریال مسافری از هند , الهام حمیدی ثبت شدواینجانب سطح دوم بازیگری خویش را شروع کردم . همان گونه که میدانید مسافری از هند دوچندان پر تماشاچی ومسلما , بازی اینجانب نیز دیده شد . بعد از این سریال در فیلم سینمایی خیلی بدور خیلی نزدیک ایفای نقش کردم کهنیز در فستیوال فجر و نیز در پایکوبی منزل سینما کاندیدایجایزه شدم و جو خیلی عالی  که خودم را نشان دهم و اما پاداش جشن و پای کوبی را گرفتم . در‌این ترازمعمولا تلاش می‌کنم که در قبول پیشنهادها مقداری بیشتراتیادکنم

رقـابـت

احساس رقابت در هر کاری و هر شغلی موجود است , ولیاینجانب چنین خصلتی نداشتم و درمقابل اینجانب نیز کسی از بازیگران چنین برخوردی نداشت که مثلا زیر پایم را خالینماید . وقتی من که با بزرگان سینمای جمهوری اسلامی ایرانهمبازی بودم , آن‌ها نیز چنین برخوردی با اینجانب داشتند ,مانند سریال زیر تیغ , اینجانب ۷ ماه در آن تیم , نقش دختر پرستویی و معتمد آریا را بازی کردم و خیلی با آن ها خو گرفتم… جو صمیمانه تحت تیغ , به شکلی بود که روزگارپایان فیلمبرداری همه ما خیلی اندوهگین بودند .
در رابطه سریال یوسف ( ع )

نخستین بار که وارد دکور عظیم سریال شدم , خیلی برایم خوشایند و دیدنی بود! دکور سریال دوچندان عظیم بود , همین طور مدل پوشش و گریم… زیرا اینجانب میانه فعالیت به پروژه پیوستم به عبارتی دوره برایم معین بود که‌این سریال برای تماشاچی نیز دیدنی خواهم بود .

خنده های جالب الهام حمیدی

آن فضاهای بسته ای که شما در سریال دیده اید , نظیر کاخ ,محل عبادت و منزل زلیخا و… در یک سوله بود در فرهنگسرای خاوران . که قسمت قسمت آن را ساخته بودند , در واقعهمگی بخش های داخلی این سریال در آنجا تصویربرداری شد, ولی خانه یوسف ( ع )به عبارتی شهرکی بود که بخشهای  اهمیت آن شهر را شما در سریال دیدید .
ولی دکور شهر اصلی و آن ساختمان های عظیم تشکیل‌شده بود که پشت آن چیزی نبود  . یعنی در را باز می کردید , فضای خاصی نبود و این از هنر تصویربرداری مرحوم رسول احدی بود که به واقع قشنگ تصویربرداری می‌کرد , روحش شاد .

ماجرا حضرت یوسف ( ع ) را تمامی می دانستند , البته ریزماجرا را خیلی ها نمی دانستند . آن روزی که به اینجانبسفارش بازی در سریال را دادند و گفتند که نقش همسر حضرت یوسف ( ع ) را بازی می‌کنی , خودم نمی دانستم که حضرت یوسف زنی دیگر , غیر از زلیخا دارد! در یک سریال تاریخی دیگر نیز به اسم مختارنامه بازی کردم که تصویربرداری آن به انتها رسید . در سریال تاریخی شهریار نیزبازی کردم .

آسنات زنی بود که رابطه توانمند باایمان داشت و هنگامی که زلیخا همسر یوسف ( ع ) شد , اظهار‌کرد که در حالتی‌کهخواست خدا باشد , اینجانب اطاعت می‌کنم . به همین خاطردر ماجرا نباید نقش یک زن حسود و بخیل را بازی می‌کردم .گریم خانم کتایون ریاحی سه ساعت طول میکشید . اینجانبخودم هر روز ساعت ۴ صبح بیدار می شدم و گریم اینجانبنیز یک ساعت طول میکشید این برای ما مشکل بود . در‌اینسریال دوست داشتم , همین نقش را بازی کنم .

مصطفی زمانی  هنرپیشه توانا و تیزهوش و بااستعدادی است , دیالوگ ها را به خیر و خوبی یاد می گرفت و این اینجانب جذاب بود .

جا از آقای سلحشور و همگی عوامل سپاس میکنم این سریال چنین بازتابی پیدا کرده علی الخصوص براینوشتن این مجموعه خیلی تلاش کرده اند
واکنش مردم

اینجانب از برخورد مردمان مدام لذت می‌برم . مردمان به بازیگران اعتنا متعددی نشان می دهند و این , از لطف شان است . ولی برخی مواقع نیز می‌باشد که برای مثال در رستوران نشسته ای و در حالا غذا خوردن هستی و می بینیهمگی به شما دقت می نمایند , احتمال دارد آن لحظهمقداری اذیت شوی , البته این , از اعتنا و لطف مردمان است که مدام از ما حمایت می نمایند و با محبت  می نمایند .همین رفتارهای مردمان تعیین می نماید که آن‌ها منرا تحت عنوان یک هنرپیشه پذیرفته اند که در صورتیکه غیر از این باشد و شما اخلاق و رفتار خودخواهانه ای از خودتان نشان بدهید ,به صورت اطمینان مردمان شمارا پس می‌زنند .

سینمای تجاری

دوست داشتم بازی در سینمای تجاری را تجربه کنم که این برام در فلیم  دلداده این روی داد , البته دوست دارم در فیلم های تجاری نیز بازی کنم . با این وجود دلم میخواهد فارغ از بدون حاشیه باشد

راحت زندگی میکنم

اینجانب با نقش هایم خیلی راحت زندگی میکنم , یعنیکارایی میکنم , تکنیک کاری ام طوری باشد که مردمان یقیننمایند . هرگز همت نکردم بازی کنم , بلکه با آن زندگیمی‌کنم . در‌حالتی که قرار است ناله کنم , حقیقتا می بایست ناله کنم یا این که خنده… به عنوان مثال در سریال زیر تیغ , تماشاچی به واقع نقش منرا احساس کرد . از خودم تعریف نمی‌کنم , ولی خودتان دیدید که در تحت تیغچه‌گونه نقش را ا باور کردم , یا این که در سریال یوسف رسول ( ع ) . نقش آسنات خصوصیت خاصی ندارد ,ولی کارایی کردم دیالوگ هایم را به نوعی دیگر بیان‌کنم یا این که جور برخوردم با زلیخا . میخواهم بیان کنم در آن حالتخودم را جای آسنات گذاشتم تا تماشاچی این نقش را  باور نماید .

عکسهای الهام حمیدی

محیـــا

فیلم  محیا که در فستیوال نمایش شد , رسانه ها زیادی ب به آن پرداختند و خوب نیز دیده شد .اینجانب برای آن نقش خیلی زحمت کشیدم , البته نمی دانم چرا دیده نشد و اینجانب بخشی از کاندیداها نبودم؟! کسانیکه در آن گوشه و کنار ( غسالخانه ) فعالیت می نمایند ,همگی شان وجه اشتراکی دارا‌هستند و آن نیز آن بغض فروخورده شان است . زمانی که با این اشخاص سخن می‌کنی, خیلی از آنان از این مورد رنج میبرند که جامعه آن‌ها را بهنیکی نمی پذیرد و این منجر آزار روحشان میشود , اینجانبکارایی کردم این بغض را نشان بدهم و برای این‌که بدیننقش نزدیک شوم , خیلی زحمت کشیدم , ولی دیده نشد!هنگامی که کاندیداها را اعلام کردند اینجانب غمگین شدم .هنوز نیز به محیا فکر می‌کنم که چرا چه بسا جزء کاندیداهاتعیین نشدم و به صورت کلی توقعم بسیار بود .

ستاره سـازی

به لحاظ اینجانب خانم نیکی کریمی و آقایان رضا گلزار و رادان جزء سوپراستارهای انگشت شمار سینمای جمهوری اسلامی ایران میباشند . البته آنچه که میخواهم بیان کنم , این است که ما در کشور‌ایران ستاره سازی را نمی دانیم! در واقع روشستاره سازی مان غلط است , وگرنه بازیگران متعددی داریم که مستعد سوپراستار شدن می باشند , ولی دور و اطراف و میدانرا برایشان باز نمی‌‌کنیم یا این که نمی گذاریم که به‌این تراز برسند . در شرایطی‌که میدان را تنگ نکنند و سینما را به چند از بازیگران خاص محدود نکنند , ممکن است ستاره های بیشتری در هنر کشور ایران ظهور نمایند و دیده شوند… ولیاین ایام به یک شکلی تمامی چیز ثابت شده‌است .

رابطه با مطبوعات

ارتباط ام با مطبوعات بد نیست , البته برخی ها ما‌را درکن می‌کنند . به عنوان مثال اینجانب درحال حاضر با شمامصاحبه کرده ام , چند روز دیگر تماس می‌گیرند و تقاضای یک مذاکره دارا‌هستند , اینجانب دیگر صحبت جدید ای ندارم بزنم . پس بایستی مدتی زمان بگذرد . ولی نباید از نقش حمایتی مطبوعات به راحتی بگذریم , زیرا سینما و تلویزیون و مطبوعات نظیر یک چرخه میباشند که بایستی به نیز دارای ربط باشند , ولی این را نیز بایستی بیان کنم که هستند!میباشند نشریاتی که گفتگوی ۵ سال پیش شما‌را چاپ مینمایند , شما فکر کنید که عقاید ۵ سال پیش تان با روز جاریتفاوت دارد! آن وقت آن نظراتتان را شرایط کنونی میخوانید چه ذهنیتی به شما دست می دهد؟! در‌صورتی‌که که وضعیت آدمها عوض میشود . از این رو تلاش میکنم با چندین از نشریات خاص مصاحبه کنم . در صورتی حس کنم که سخن جدیدی برای اعلام کردن دارم , مسلما گفتمان می‌کنم . گرچه می بایست تیتر کنم یکسری از نشریات می باشند با نام هایگوناگون که بیشتر به مساله کم و کم اهمیت می‌پردازند و این روحیه شمارا آزار می‌دهد .

عکسهای جدید الهام حمیدی

لابـه لای کـلام

قبل ها که پیشین , امامهم این است که تو در آینده ,وضعیت گذشته را مراقبت کنی و چه بسا خوب تر شوی .

معمولا در فیلم های جدی بازی کردم , ولی دوست داشتم ژانرطنز را نیز تجربه کنم و به همین خاطر در فیلم سینماییشیفته بازی کردم , جدید در آن فیلم نیز نقش جدی داشتم!

ترجیح می دهم , در یک سریال تلویزیونی بازی کنم تا این کهدر شغل های سطح زیر سینمایی بازی کنم .

منتقدان این نکته را مطرح می نمایند که چرا فقط در نقش های مثبت بازی می‌کنم , البته اینجانب معتقدم که هنرپیشهسازه بر روحیات خویش , نقش هایش را تعیین می نماید ,برای مثال اینجانب نقش های صددرصد منفی و منفور را دوست ندارم .

اینجانب بیشتر نقش های خاکستری را دوست دارم , از طرفی نقش مطلق مثبت را نیز دوست ندارم , با این که نظر منتقدان را قبول ندارم , البته به نظرشان احترام می‌گذارم .

نقاشی را به صورت ماهر دنبال نمیکنم , البته خیلی عالینقاشی می‌کشم . به دلیل آنکه دوست دارم به غیر از شغل اولم که بازیگری است , رشته دیگری نیز داشته باشم , در واقع یک دل مشغولی دیگر داشته باشم .

به بازی گوهر خیراندیش و فاطمه معتمدآریا عشق و علاقهفراوانی دارم , در روزگار نوجوانی مشتاق بازی وی بودم و فیلمبازیگر با بازی او‌را چندبار دیدم .

بازی در کنار بازیگران چشم شده و مطرح دربین مردمان به شما پاره ای استرس وارد می نماید . صحیح مانند بازی درزیر تیغ , البته در‌حالتی که از این زمان , عالی استفاده نمایید, تجارب فراوان خیر از این بزرگان به دست خواهید آورد .

هر هنرپیشه دوست داراست که مدام نقش های خوبی ایفانماید , امیدوارم نقش های پیشنهادی سبب ساز پرورش در فعالیت هنری ام شود .

بازی با کارگردانان زن را بیشتر دوست دارم , نظیر خانم میلانی که یک سکانس کوتاه در فیلم او بازی کردم و اما بیان کنمبازی در نوباوه های ابدی خانم پوران درخشنده…

خیلی از منتقدان نیز به اینجانب لطف داشتند و اینجانب به راحتی با آن کنار آمدم . شما نیز مدام نباید توقع داشته باشید که از شما تعریف‌و‌تمجید نمایند , البته برخی مواقع میبینیدکه نقد ها به حق نیست و شما غمگین می‌شوید .

تا به امروز به‌دنبال رئیس برنامه و مشاور نبودم , ولی اندیشهمیکنم خیلی عالی است که‌این مورد باب شود , زیرا به واقعبرخی وقت ها شما احتیاج به یک مشاور عالی دارید تا صحیح تصمیم بگیرید .

عکس خوشگل از بازیگران ایرانی