جدیدترین تصاویر عاشقانه به همراه متن

 

جدیدترین تصاویر عاشقانه به همراه متن

جدیدترین تصاویر عاشقانه به همراه متن

تعداد عکس های بسیار زیبای عاشقانه و غمگین

جدیدترین تصاویر عاشقانه به همراه متن

جدیدترین تصاویر عاشقانه به همراه متن

جدیدترین تصاویر عاشقانه به همراه متن

سکوت و صبوری ام را
به حساب ضعف و بی کسی ام نگذار ،
دلم به چیزهایی پای بند است
که تو یادت نمی آید..

جدیدترین تصاویر عاشقانه به همراه متن

بی کسی
فریبم داد و با من حقه ها کرد
خودش را در نگاه من خدا کرد
همین که در دلم یکتاترین شد
مرا با بی کسی هایم رها کرد

جدیدترین تصاویر عاشقانه به همراه متن

مدتهاست نه به آمدن کسی دلخوشم
نه از رفتن کسی دلگیر
بی کسی هم عالمی دارد.

بهترین و باکیفیت ترین دانلود والپیپر را میتوانید در آلبوم عکس یافت کنید.

جدیدترین تصاویر عاشقانه به همراه متن

بی کسم ای کس ک چو من بی کسی
بی کس و کاری ک ز دل ها بسی
بس ک بدادم نرسیده کسی
امده ام تا تو ب دادم رسی

جدیدترین تصاویر عاشقانه به همراه متن

جدیدترین تصاویر عاشقانه به همراه متن

جدیدترین تصاویر عاشقانه به همراه متن

خنده تلخ من از گريه غم انگيز تر است!
کارم از گريه گذشته است به آن ميخندم.

جدیدترین تصاویر عاشقانه به همراه متن

جدیدترین تصاویر عاشقانه به همراه متن

جدیدترین تصاویر عاشقانه به همراه متن

گاهي نه گريه آرامت ميکند و نه خنده!
نه فرياد آرامت ميکند و نه سکوت
آنجاست که با چشماني خيس!
رو به آسمان ميکني و ميگويي
خدايا تنها تو را دارم
تنهايم مگـذار .

جدیدترین تصاویر عاشقانه به همراه متن

جدیدترین تصاویر عاشقانه به همراه متن

جدیدترین تصاویر عاشقانه به همراه متن

جدیدترین تصاویر عاشقانه به همراه متن

جدیدترین تصاویر عاشقانه به همراه متن

جدیدترین تصاویر عاشقانه به همراه متن