اس ام اس و عکس عاشقانه دوستت دارم

 

اس ام اس و عکس عاشقانه دوستت دارم

از چهار راه قلبم عبور کردی و هیچ به چراغ قلبم توجه نکردی

اما بدان پلیس قلبم تو را تعقیب خواهد کرد

و برگه ی دوستت دارم را زیر برف پاکن دلت خواهد گذاشت !


 

 

 

اس ام اس و عکس عاشقانه دوستت دارم

تو من را بهتر می شناسی

وقتی لبخند می زنم

یعنی دریاچه ای آرام در صبح ام

یعنـــــی

آنقدر دوستت دارم

که هیچ سنگریزه ای

خوشبختی ام را به هم نمی زند !


آدما خیلی نمیتونن از هم دور باشن ،

بالاخره یه چیزی جا میمونه که مجبورن برگردن

سعی نکن از من دورشی . . .

دلت اینجاست و یکی دوستت داره . . .


 

چشامو وقتی تو بهشون نگاه میکنی دوست دارم،

اسممو وقتی دوست دارم که تو صداش میکنی،

قلبمو وقتی دوست دارم که تو دوسش داشته باشی،

زندگیم رو وقتی دوست دارم که تو توش هستی . . .


 

 

 

اس ام اس و عکس عاشقانه دوستت دارم

 

نمیدونم چون عزیزی دوستت دارم

یا چون دوستت دارم عزیزی !؟


اس ام اس و عکس عاشقانه دوستت دارم

عاشقانه دوستت خواهم داشت

بی آنکه بخواهم دوستم داشته باشی

و عاشقانه در غمت خواهم مرد

بی آنکه بخواهم در مرگم اشک بریزی . . .


اس ام اس و عکس عاشقانه دوستت دارم

دم چشمهایت گرم

با آن دوستت دارم های عاشقانه اش…

از زیر زبانت که نمیتوان حرفی کشید !


 

 

اس ام اس و عکس عاشقانه دوستت دارم

میگی گل را دوست دارم ولی می چینیش…

میگی بارون دوست دارم ولی با چتر میری زیرش…

میگی پرنده رو دوست دارم ولی توقفس میزاریش…

چه جوری میتئنم نترسم وفقی میگی دوست دارم؟


 

 

 

اس ام اس و عکس عاشقانه دوستت دارم

دوست داشتنت

اندازه ندارد

حجم نمی خواهد

وقتی تمام کشور وجودم

سرزمین حکمرانی توست . . .